Jak připravit stavbu před mým založením?

  • 1. Před zahájením zakládání obvodového či středového nosného zdiva musí být na základové desce v místě zakládání navařená hydroizolace s dostatečným přesahem jak přes okraj desky tak zevnitř desky (zhruba 10- 15cm) pro budoucí napojení další hydroizolace jak ze vnitř tak zvenku kvůli zpětnému spoji. Prostupy potrubí skrze zdivo mít dostatečně oddizolované (stoupačky, odvětrání kanalizace apod..).
  • 2. Dále musí být na lepence vyznačené otvory kde se bude zdivo vynechávat např. pro vchodové, francouzské,HS portálové dveře,garážová vrata atd. např. sprejem,křídou či barevnou tužkou.
  • 3. Pokud na základové desce budou složené palety s cihlami, je nutné dbát na to aby palety nezasahovali do měření úhlopříček stavby a také aby byl dostatečný prostor (cca 1,5m od okraje základové desky) pro následné zakládání zdiva.
  • 4. Na stavbě by mělo být připojení na elektřinu 220 V a přístup k vodě.
  • 5. Celkový rozsah mojí práce jsou obvykle 2. dny (první den stažení zakládací malty do vyrovnávací maltové sady do jednotné roviny pomocí niveláku. Následující den provádím usazování bloků do lepidla na zubové hladítko 12mm (Porotherm), 8mm (Porobeton,VPC). V případě že na stavbě již nemáte dostupné stavební lavičky, je nutná výpomoc investora při měření úhlopříček (2. den).
  • 6. Na stavbě mít dostatečné množství zakládací malty, výpočet přibližného množství zakládací malty lze provést webovým kalkulátorem od společnosti Ytong: ➜ Kalkulátor. Výpočet počítá s 2,5cm vrstvou zakládací malty, nicméně z praxe na stavbě vím že výpočet je to hodně orientační. Záleží samozřejmě na rovinnatosti desky. Na vyrovnávací maltové sadě mohu v nejvyšším bodě na základové desce udělat minimální vrstvu 1cm. Lepší mít pro jistotu malty více, potom využijete na zakládání nenosných příček, zmaltování porothermových překladu, zahazování děř, apod. Pokud nemáte originální zakládání maltu od výrobce cihel, dobrou cenovou alternativou je zakládací malta Baumit MM100 případně Weber Mix Z.
  • 7. Oproti konkurenci pracuji čistě sám, nepotřebuji k sobě další lidi na přidávání.
  • 8. Zakládací maltu si míchám sám, ale případné nabídnuté pomoci investora se samozřejmě nebráním.